Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3845. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, stran 10086.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 22/99 in 99/99) minister za obrambo izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
I
V odredbi o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite (Uradni list RS, št. 23/00) se v drugem odstavku II. točke beseda “petih” nadomesti z besedo “desetih”.
II
V prilogi 1 odredbe se spremenijo merila za organiziranje in opremljanje služb za vzdrževanje in uporabo zaklonišč in se nadomestijo z novimi merili, ki so določena v prilogi 1 te odredbe in je njen sestavni del.
III
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-06-2/2000
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Janez Janša l. r.
Minister za obrambo
                            PRILOGA 1

  MERILA ZA ORGANIZIRANJE IN OPREMLJANJE SLUŽB ZA VZDRŽEVANJE
           IN UPORABO ZAKLONIŠČ

Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč organizirajo
gospodarske družbe in zavodi, lastniki oziroma upravljalci
stanovanjskih stavb ter lokalne skupnosti, in sicer:

- v vsakem zaklonišču s 25 do 200 zakloniščnimi mesti mora biti
vodja zaklonišča;

- v vsakem zaklonišču z 201 do 400 zakloniščnimi mesti morata
biti vodja in namestnik vodje zaklonišča;

- v zakloniščih s 401 do 600 zakloniščnimi mesti morajo biti
vodja in dva namestnika vodje zaklonišča;

- za vsakih nadaljnjih 200 zakloniščnih mest se določi še en
namestnik vodje zaklonišča.


Naloge službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč so:

- sodelovanje pri vzdrževanju zaklonišč;

- označevanje dostopov do zaklonišč;

- pripravljanje zaklonišč za uporabo;

- organiziranje bivanja v zakloniščih;

- skrb za delovanje naprav in opreme v zakloniščih.


1. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA S 25
DO 200 ZAKLONIŠČNIMI MESTI

1.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .-------------------------.
          .             .
          . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
          . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
          .             .
          .-------------------------.

1.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,   Število  Stopnja   Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto        izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča 1     V.     tehnična  tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi  1
-----------------------------------------------------------------

1.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ               kpl.  1

2. Opasač z oprtačem            kpl.  1

3. Komplet, osebni, za PP         kpl.  1

4. Pribor, jedilni             kpl.  1

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)     kos   1

6. Maska, zaščitna             kos   1

7. Ogrinjalo, zaščitno           kos   1

8. Pribor za osebno dekontaminacijo    kpl.  1

9. Dozimeter, poveljniški         kos   1

10. Avtoinjektor              kos   1

11. Torbica, poveljniška          kos   1

12. Svetilka, baterijska          kos   1

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


2. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z 201
DO 400 ZAKLONIŠČNIMI MESTI

2.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .-------------------------.
          .             .
          . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
          . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
          .             .
          .-------------------------.

2.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,    Število  Stopnja   Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto        izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča 1     V.     tehnična  tečaj CZ

2.  Namestnik vodje  1     V.     tehnična  tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi  2
-----------------------------------------------------------------

2.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ           kpl.  2

2. Opasač z oprtačem        kpl.  2

3. Komplet, osebni, za PP      kpl.  2

4. Pribor, jedilni         kpl.  2

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)  kos   2

6. Maska, zaščitna         kos   2

7. Ogrinjalo, zaščitno       kos   2

8. Pribor za osebno dekontaminacijo kpl.  2

9. Dozimeter, poveljniški      kos   2

10. Avtoinjektor          kos   2

11. Torbica poveljniška       kos   2

12. Svetilka, baterijska      kos   2

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


3. SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE IN UPORABO ZAKLONIŠČ ZA ZAKLONIŠČA Z VEČ
KOT 400 ZAKLONIŠČNIMI MESTI

3.1. ORGANIZACIJSKA SHEMA

          .-------------------------.
          .             .
          . SLUŽBA ZA VZDRŽEVANJE .
          . IN UPORABO ZAKLONIŠČ  .
          .             .
          .-------------------------.

3.2. SESTAVA PO ZADOLŽITVAH IN IZOBRAZBI

-----------------------------------------------------------------
Zap. Zadolžitev,    Število  Stopnja   Usmeritev  Posebna
št. delovno mesto        izobrazbe        znanja
-----------------------------------------------------------------
1.  Vodja zaklonišča 1     V.     tehnična  tečaj CZ

2.  Namestnik vodje  1     V.     tehnična  tečaj CZ

3.  Namestnik za
   vsakih
   nadaljnjih 200
   zakloniščnih
   mest       2+x    V.     tehnična  tečaj CZ
-----------------------------------------------------------------
   Skupaj v službi  2+x
-----------------------------------------------------------------

3.3. OSEBNA OPREMA

1. Uniforma CZ                kpl.  2+x

2. Opasač z oprtačem             kpl.  2+x

3. Komplet, osebni, za PP          kpl.  2+x

4. Pribor, jedilni              kpl.  2+x

5. Vreča, transportna (nahrbtnik)      kos  2+x

6. Maska, zaščitna              kos  2+x

7. Ogrinjalo, zaščitno            kos  2+x

8. Pribor za osebno dekontaminacijo     kpl.  2+x

9. Dozimeter, poveljniški          kos  2+x

10. Avtoinjektor               kos  2+x

11. Torbica, poveljniška           kos  2+x

12. Svetilka, baterijska           kos  2+x

Opomba: Oprema od zaporedne številke 6 do 10 se hrani v
skladiščih Civilne zaščite in se pripadnikom Civilne zaščite
vroči samo po potrebi.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti