Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2000 z dne 29. 9. 2000

Kazalo

3844. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba-Črnivec, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta, stran 10086.

Na podlagi drugega odstavka 45.b člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95 in 44/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
S K L E P
o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
I
Vlada Republike Slovenije odreja javno razgrnitev osnutka lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec (v nadaljevanju: osnutek lokacijskega načrta), ki ga je izdelal LUZ d.d., pod št. projekta 4707, v juliju 2000 in predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin v naslovu navedenih planskih aktov Občine Radovljica, ki jih je izdelal LUZ d.d. v februarju 2000.
Ob javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta se Občino Radovljico seznani s “Primerjavo nepoglobljenega in poglobljenega poteka trase avtoceste na odseku preko radovljiškega polja“, ki sta ga izdelala LUZ, d.d., št. proj. 4707 in PNZ, d.o.o., št. proj. 12-561 v februarju 2000 ter predstavi “Strokovno gradivo za poglobljeno traso avtoceste na odseku Vrba–Črnivec“, ki ga je izdelal LUZ, d.d., št. proj. 4707 v maju 2000.
II
Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je osnutek lokacijskega načrta skladen z zasnovo cestnega omrežja v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87 12/89 in Uradni list RS, št. 36/90, 27/91, 72/95, 13/96 – kartografski del in 11/99) in s prostorskimi sestavinami družbenega plana SR Slovenije za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87, 23/89 in Uradni list RS, št. 72/95, 13/96 – kartografski del in 11/99), v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: republiški prostorski planski akti) ter predstavlja spremembo in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 2/86, 23/88, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98 in Uradni list SRS, št. 4/90) in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/86, 15/87, 15/88, 9/89, 9/89, 18/97, 15/98, 32/98 in Uradni list SRS, št. 2/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 26/91, 1/93, 4/94, 37/94, 48/94, 5/95, 21/99) v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve planskih aktov občine).
III
Vlada Republike Slovenije predlaga Občini Radovljica v obravnavo in sprejem spremembe in dopolnitve planskih aktov občine.
IV
Občina Radovljica mora poskrbeti za izvedbo javne razgrnitve in organizacijo javnih obravnav osnutka lokacijskega načrta in predloga sprememb in dopolnitev planskih aktov občine. Javna razgrnitev traja en mesec in se začne tretji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V
V času javne razgrnitve lahko podajo na javno razgrnjeni osnutek lokacijskega načrta in predlog sprememb in dopolnitev planskih aktov občine pripombe in predloge vsi zainteresirani in prizadeti.
VI
Občina Radovljica mora v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve poslati ministru za okolje in prostor vse zbrane pripombe in predloge. Če v tem roku minister ne prejme pripomb in predlogov z javne razgrnitve, se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb oziroma, da je ta usklajen.
VII
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-14/98-6
Ljubljana, dne 21. septembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Andrej Bajuk l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti