Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2000 z dne 28. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2000 z dne 28. 9. 2000

Kazalo

3837. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna, stran 10082.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (Uradni list SRS, št. 17/88) izdaja minister za promet in zveze
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna
1. člen
V pravilniku o izpitu za voditelja čolna in preizkusu znanja za upravljanje čolna (Uradni list RS, št. 42/00) se v 17. členu dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Predsedniku in članoma izpitne komisije pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom v komisiji v višini, ki jo z odredbo določi minister, pristojen za pomorstvo.
Kandidati, ki pristopijo k izpitu, plačajo stroške izpita v višini, ki jo določi minister, pristojen za pomorstvo.“
2. člen
V 24. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Glede plačila in povračila stroškov izpitni komisiji ter plačila stroškov izpita se smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek 17. člena tega pravilnika.“
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-10/00-7
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
mag. Anton Bergauer l. r.
Minister
za promet in zveze