Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2000 z dne 26. 9. 2000

Kazalo

3815. Pravilnik o kakovosti česna, stran 10028.

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravstvo
P R A V I L N I K
o kakovosti česna
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik se uporablja za sorte česna, vzgojene iz rodu Allium sativum L., ki so v prometu v svežem (česen z zelenim laznim steblom in svežimi zunanjimi luskolisti), polsuhem (česen z laznim steblom in delno posušenimi zunanjimi luskolisti) ali suhem (česen, pri katerem so lazno steblo, zunanji luskolisti, ki obdajajo čebulico, in luskolisti, ki obdajajo posamezne stroke, popolnoma suhi) stanju.
Ta pravilnik se ne uporablja za zeleni česen z listi in nedozorelimi stroki ter za česen, namenjen za industrijsko predelavo.
2. člen
(minimalne zahteve)
Česen mora biti:
– zdrav (česen, ki gnije ali se kvari, tako da ni primeren za uporabo, mora biti izločen),
– brez škodljivcev in brez poškodb od škodljivcev,
– čist (brez vidnih tujih snovi),
– čvrst,
– brez poškodb od zmrzali ali sonca,
– brez vidnih znakov odganjanja,
– suh (brez zunanje vlage),
– brez tujega vonja oziroma okusa,
– ustrezno dozorel, da lahko prenese prevoz in rokovanje.
3. člen
(razredi)
Česen se uvršča v tri razrede:
– razred ekstra,
– razred I in
– razred II.
4. člen
(razred ekstra)
V razred ekstra se uvrsti česen odlične kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje zahteve:
– imeti mora sortne značilnosti oziroma značilnosti komercialnega tipa,
– biti mora nepoškodovan,
– biti mora pravilnih oblik,
– čebulice morajo biti brez pomanjkljivosti, lahko imajo le rahle površinske lise, če te ne vplivajo na kakovost, skladiščno sposobnost in splošni videz česna oziroma vsebine pakiranja,
– stroki morajo biti čvrsti,
– korenine morajo biti odrezane tik ob čebulici,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred ekstra.
5. člen
(razred I)
V razred I se uvrsti česen dobre kakovosti, ki poleg minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika izpolnjuje še naslednje zahteve:
– imeti mora sortne značilnosti oziroma značilnosti komercialnega tipa,
– biti mora nepoškodovan,
– biti mora pravilnih oblik,
– velikost in izenačenost morata biti v okviru zahtev za razred I.
Česen ima lahko rahle razpoke na zunanjih luskolistih, če te ne vplivajo na kakovost, skladiščno sposobnost in splošni videz česna oziroma vsebine pakiranja.
6. člen
(razred II)
V razred II se uvrsti česen ki izpolnjuje minimalne zahteve iz 2. člena tega pravilnika in zahteve glede velikosti in izenačenosti za razred II ter ne izpolnjuje zahtev za uvrstitev v razred ekstra ali razred I.
Česen:
– lahko ima razpoke na zunanjih luskolistih ali manjkajoče delce zunanjih luskolistov,
– lahko ima zaceljene poškodbe,
– lahko ima rahle odrgnine,
– je lahko nepravilne oblike,
– lahko ima največ tri manjkajoče stroke v čebulici,
če to ne vpliva na kakovost, skladiščno sposobnost in splošni videz česna oziroma vsebine pakiranja
7. člen
(velikost)
Velikost česna se določi z izmero največjega premera ekvatorialnega dela čebulice.
Velikosti česna morajo biti najmanj:
– 45 mm za česen razreda ekstra in
– 30 mm za česen razreda I in razreda II.
8. člen
(odstopanja kakovosti)
Vsaka enota pakiranja česna razreda ekstra lahko vsebuje največ 5% česna (po teži), ki ne izpolnjuje zahtev za razred ekstra iz 4. člena tega pravilnika, vendar izpolnjuje zahteve za razred I iz 5. člena tega pravilnika oziroma je v mejah dovoljenih odstopanj za razred I.
Vsaka enota pakiranja česna razreda I lahko vsebuje največ 10% česna (po teži), ki ne izpolnjuje zahtev za razred I iz 5. člena tega pravilnika, vendar izpolnjuje zahteve za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma je v mejah dovoljenih odstopanj za razred II. V okviru teh 10% je lahko največ 1% česna (po teži) z vidnimi znaki odganjanja.
Vsaka enota pakiranja česna razreda II lahko vsebuje največ:
– 10% česna (po teži), ki ne izpolnjuje zahtev za razred II iz 6. člena tega pravilnika oziroma minimalnih zahtev iz 2. člena tega pravilnika, vendar česen ne sme biti gnil ali poškodovan od zmrzali ali sonca ali kako drugače neprimeren za uživanje in
– 5% česna (po teži), ki imajo vidne znake odganjanja.
9. člen
(odstopanja velikosti)
Vsaka enota pakiranja česna razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko vsebuje največ 10% česna (po teži), ki ne ustreza označeni velikosti, vendar mora biti velikost česna neposredno nad ali pod označeno velikostjo. V okviru teh 10% je lahko največ 3% česna (po teži) katerega velikost je manjša od zahtevane velikosti iz 7. člena tega pravilnika, vendar velikost česna ne sme biti manjša od 25 mm.
10. člen
(izenačenost)
V vsaki enoti pakiranja česna razreda ekstra, razreda I in razreda II lahko je lahko samo česen istega porekla, sorte ali komercialnega tipa, kakovosti in, če je česen kalibriran, tudi iste velikosti.
Za česen v razsutem stanju (z odrezanim laznim steblom) ali česen v kitah razlika med velikostjo največje in najmanjše čebulice v isti enoti pakiranja ne sme presegati:
– 15 mm, če je najmanjša čebulica manjša od 40 mm oziroma
– 20 mm, če je velikost najmanjše čebulice 40 mm ali več.
Vidni del vsebine vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.
11. člen
(pakiranje)
Česen je lahko pakiran na enega od naslednjih načinov:
– razsut v embalaži, z odrezanimi lažnimi stebli, dolžina stebel pa ne sme biti daljša od 10 cm (za svež ali polsuh česen) oziroma 3 cm (za suh česen),
– v šopih, po številu čebulic ali po neto teži,
– v kitah (samo za suh in polsuh česen), po številu čebulic (v kiti mora biti najmanj 6 čebulic) ali po neto teži.
V enoti pakiranja morajo biti lažna stebla ravno odrezana, pri suhem česnu razreda ekstra pa morajo biti ravno odrezane tudi korenine. Če je česen pakiran v šopih ali v kitah, mora imeti vsaka enota pakiranja izenačeno število čebulic ali izenačeno neto težo.
Česen mora biti pakiran tako, da je ustrezno zaščiten pred zunanjimi vplivi, razen suhega česna, v kitah, ki se lahko prevaža brez embalaže (neposredno natovorjen na prevozno sredstvo).
V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.
12. člen
(označevanje)
Na vsaki enoti pakiranja morajo biti na isti zunanji strani čitljivo in neizbrisljivo označene:
– vrsta (“česen“),
– narava, če vsebina pakiranja ni vidna od zunaj (“sveži česen“, “polsuhi česen“ ali “suhi česen“),
– sorta ali komercialni tip (npr. “beli česen“, “roza česen“...),
– poreklo (območje oziroma država pridelave),
– ime in naslov oziroma firma in sedež proizvajalca ali tistega, ki česen pakira; v primeru uvoza pa ime in naslov oziroma firmo in sedež prodajalca v Sloveniji in ime in naslov proizvajalca ali državo proizvajalca,
– država izvora ali področje porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla potrošnika glede pravega izvora ali porekla česna,
– prodajne označbe:
– razred,
– velikost (če je česen kalibriran), izražena z najmanjšim in največjim premerom čebulic.
Za česen v kitah, ki se nalaga neposredno na prevozno sredstvo, morajo biti podatki iz prejšnjega odstavka razvidni iz spremne dokumentacije česna, ki mora biti pritrjena na vidnem delu znotraj prevoznega sredstva.
13. člen
(končni določbi)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2001.
S 1. januarjem 2001 se prenehajo uporabljati določbe pravilnika o kakovosti sadja, vrtnin in gob (Uradni list SFRJ, št. 29/79, 53/87, 37/88, Uradni list RS, št. 1/95, 30/99, 59/99 in 71/00), ki se nanašajo na kakovost česna.
Št. 321-08-266/00
Ljubljana, dne 19. septembra 2000.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravstvo
spec. akad. st. Andrej Bručan, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost