Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2000 z dne 21. 9. 2000

Kazalo

3757. Navodilo o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga, stran 9939.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena uredbe o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št. 59/00) izdaja minister za ekonomske odnose in razvoj
N A V O D I L O
o načinu in pogojih določanja upoštevnega trga
1. člen
To navodilo določa način in pogoje določanja upoštevnega trga kot osnovo za izračun tržnega deleža za potrebe postopkov, ki se pred Uradom Republike Slovenije za varstvo konkurence, vodijo v okviru pristojnosti tega organa, kot to določa 15. člen zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99).
2. člen
Upoštevni trg se določa na podlagi predhodno ugotovljenega upoštevnega proizvodnega in geografskega trga.
3. člen
Upoštevni proizvodni trg obsega vse tiste proizvode in/ali storitve, ki jih potrošnik in/ali uporabnik smatra za zamenljive ali nadomestljive glede na njihove lastnosti, ceno ali namen uporabe.
Za potrebe tega navodila pojem proizvoda vsebuje tudi pojem storitve.
4. člen
Upoštevni geografski trg obsega vsa področja, kjer si konkurenti na upoštevnem proizvodnem trgu, kot je opredeljen v prejšnjem členu, medsebojno konkurirajo pri prodaji ali nakupu proizvodov v enakih pogojih konkurence.
Pri določanju upoštevnega geografskega trga se ne upoštevajo geografska področja, na katerih so pogoji konkurence pomembno različni.
5. člen
Pri določanju upoštevnega trga je potrebno upoštevati zlasti naslednje dejavnike:
– zamenljivost povpraševanja
– zamenljivost ponudbe
– potencialno konkurenco
– ovire za vstop na trg.
6. člen
Zamenljivost povpraševanja opredeljuje obseg proizvodov, ki jih potrošnik smatra za zamenljive oziroma nadomestljive v smislu določil 3. člena tega navodila.
Zamenljivost povpraševanja se zlasti ugotavlja s predvidenim prehodom večjega števila potrošnikov na drug proizvod v primeru, da se cena obravnavanega proizvoda dvigne za več kot pet odstotkov oziroma prehoda večjega števila potrošnikov na drugega ponudnika istega ali enakega proizvoda v primeru dviga cene obravnavanega proizvoda za več kot pet odstotkov.
Pri ugotavljanju zamenljivosti povpraševanja je potrebno upoštevati tudi skupine potrošnikov, ki ne glede na spremembo cene proizvoda ne morejo preiti na drug proizvod.
Pri ugotavljanju obstoja zamenljivosti povpraševanja se upošteva tudi časovna komponenta proizvoda, predvsem časovna omejenost ponudbe.
7. člen
Zamenljivost ponudbe pomeni sposobnost proizvajalca, da je v primeru povečanja cene obravnavanega proizvoda, v kratkem času brez izrazito povečanih stroškov sposoben preiti na proizvodnjo in distribucijo enakega proizvoda.
8. člen
Za opredelitev potencialne konkurence je potrebno ugotoviti stopnjo konkurence na upoštevnem trgu in pogoje, pod katerimi bodo novi konkurenti vstopili na trg.
Potencialno konkurenco se ugotavlja tudi z ozirom na predvidene spremembe pogojev na trgu, zlasti vstopnih ovir.
9. člen
Vstopne ovire pomenijo vse okoliščine, ki potencialni konkurenci pomenijo ovire za vstop na trg.
Pod vstopnimi ovirami se poleg ostalih, za presojo posameznega primera specifičnimi dejavniki, upošteva zlasti:
– carinske in ostale uvozne dajatve in/ali omejitve
– tehnične omejitve
– transportne stroške.
10. člen
Upoštevni proizvodni trg se lahko ugotavlja kot trg posameznega proizvoda ali kot trg skupine proizvodov, odvisno od strukture trga in navad potošnikov
Pri upoštevnem proizvodnem trgu se, kadar so podane okoliščine in pogoji, ugotavlja obstoj posebnih oblik trga, zlasti trga komplementarnih proizvodov, posebej če se dvig cene upoštevnega proizvoda posledično odraža na komplementarnem proizvodu.
11. člen
Tržni delež posameznega udeleženca na trgu se izračuna na podlagi deleža posameznega udeleženca v prodaji upoštevnega proizvoda na upoštevnem trgu v določenem časovnem obdobju, mesečnem, trimesečnem ali letnem, odvisno od proizvoda in zajemanja podatkov.
Skupno časovno obdobje, za katerega se izračunava tržni delež, ni daljše od petih let, praviloma pa ne krajše od treh let.
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
dr. Marjan Senjur l. r.
Minister
za ekonomske odnose in razvoj

AAA Zlata odličnost