Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3746. Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej, stran 9820.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 17. 8. 2000 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Veržej
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga povzemajo, ter občinske kolesarske poti.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako: JP).
Lokalne ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako: LZ) v naselju Veržej
224 800 – Ul. Franja Kozarja
224900 – Trg Slavka Osterca
– na krajevne ceste (s skrajšano oznako: LK) v naselju Veržej.
Občinske kolesarske poti se kategorizirajo kot javne poti za kolesarje (s skrajšano oznako: KJ).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Veržej in naselji v sosednjih občinah Ljutomer in Križevci;
– ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v naselju Veržej z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije, so:
– zbirno krajevne ceste (LZ) v naselju Veržej
– krajevne ceste (LK) v naselju Veržej
6. člen
– javne poti (JP) v naseljih in med naselji
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-3/00 z dne 9. 8. 2000.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 79/98).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veržej, dne 17. avgusta 2000.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.