Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3744. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi, stran 9820.

Na podlagi določil zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 15. redni seji dne 17. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
I
S tem sklepom se ukine status zemljišča v splošni rabi za nepremičnino parc. št. 875/2 pot v izmeri 29 m2 k.o Prebukovje.
Nepremičnina parc. št. 875/22 pot v izmeri 29 m2 k.o Prebukovje preneha imeti status zemljišča v splošni rabi, s čimer odpade zakonska prepoved pravnega prometa.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/15-10a/2000
Slovenska Bistrica, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.