Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3743. Sklep o določitvi objektov občinskega pomena na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 9817.

Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95 in 70/97) in 7. in 16. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99), na 20. seji, dne 13. 7. sprejel
S K L E P
o določitvi objektov občinskega pomena na področju športa v Mestni občini Slovenj Gradec
1. člen
S tem sklepom se določijo naslednji javni športni objekti občinskega pomena v Mestni občini Slovenj Gradec, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa:
2. člen
Nepremičnine se, kot objekti javnega interesa na področju športa, zaznamujejo v zemljiški knjigi.
3. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov se opredeli s pogodbo, oziroma predpisi.
Do uveljavitve sprememb, ostanejo dosedanja razmerja nespremenjena.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 65000/017/99
Slovenj Gradec, dne 13. julija 2000.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.