Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3734. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju Občine Postojna, stran 9808.

Na podlagi 16. in 48. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/98, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99), 46.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obv. razl., 9/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 - odl. US, 74/98, 59/99 - odl. US in 70/00) in 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list, RS št. 15/94, 13/95, 34/96, 38/96, 43/96 in 57/96) je Občinski svet občine Postojna na 18. seji dne 11. 9. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
1
Razpiše se svetovalni referendum o ukinitvi vojaškega poligona Poček na območju Občine Postojna.
2
Referendum se razpisuje za celotno območje Občine Postojna.
3
Za dan razpisa referenduma se šteje 11. 9. 2000 in s tem dnem začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma.
4
Referendum se izvede v nedeljo, 15. oktobra 2000.
5
Referendumsko vprašanje se glasi:
“ALI STE ZA UKINITEV VOJAŠKEGA POLIGONA POČEK?”
            “ZA”                           “PROTI”
6
Z izrazom “vojaški poligon” je smatrati vojaški poligon na Počku in Bilah, vključno z vsemi vadbišči na tem območju (npr. t.i. ZELENO DOLINO in ostalo).
Kolikor bo večina volilcev, ki se bodo udeležili referenduma, glasovalo ZA ukinitev poligona pomeni ta odločitev:
– zavezo občinskemu svetu, da bo odločitev referenduma upošteval pri sprejemanju vseh aktov iz svoje pristojnosti in ne bo sprejel nobene odločitve, ki bi bila v nasprotju z voljo volilcev;
– zavezo vsem občinskim organom, da bodo v pogajanjih z državo upoštevali voljo volilcev in zahtevali:
– takojšnjo omejitev in posledično prenehanje aktivnosti, ki močneje obremenjujejo okolje (uporaba težkega topništva, eksplozivnih sredstev ipd.) na območju vojaškega poligona;
– prepoved širitve uporabe za namene za katere se poligon doslej ni uporabljal;
– prenehanje zapiranja območja lastnikov zemljišč;
– plačilo odškodnine prizadetim lastnikom zemljišč in lokalni skupnosti;
– določitev načina, pogojev in vseh ostalih elementov uporabe vojaškega poligona v prehodnem obdobju, upoštevaje nacionalni interes in interes lokalne skupnosti ter upoštevaje razvoj obrambne strategije in modernih načinov usposabljanja;
– sanacijo degradiranih površin.
Končni cilj vseh aktivnosti je zaprtje vojaškega poligona.
7
Postopek vodijo občinski volilni organi.
8
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.