Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3733. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno - dopolnitev v letu 1999, stran 9808.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) izdajam
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999
1
Javno se razgrne osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Ljubno – dopolnitev v letu 1999 .
2
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občinske uprave občine Ljubno, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji, in sicer 30 dni od dneva objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka. Javna obravnava bo dne 9. 10. 2000 ob 18. uri v posebni sobi gostilne Na pošti v Radmirju.
4
Občani in ostali zainteresirani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge na javno razgrnjen osnutek Občinski upravi občine Ljubno.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-03-01/00-03
Ljubno, dne 8. septembra 2000.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.