Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3729. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v splošni rabi, stran 9800.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 12. redni seji dne 17. 7. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
I
Na zemljišču parc. št. 1260/2, vl.št. 438, k.o. Trebče, se ukine status javnega dobra v splošni rabi.
II
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Bistrica ob Sotli.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-12-0033/00
Bistrica ob Sotli, dne 17. julija 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.