Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2000 z dne 15. 9. 2000

Kazalo

3728. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote, stran 9799.

V skladu z uredbo o oblikovanju cen distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja (Uradni list RS, št. 45/00) je skupščina Javnega podjetja Energetika Ljubljana na 33. seji dne 6. 9. 2000 sprejela
C E N I K
za posamezne tarifne skupine toplote
1. člen
V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:
Tarifna skupina                          Cena
-----------------------------------------------------------------------------------
Stanovanjski odjem za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu                  4.455,80 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru             297,70 SIT/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru  1.001.337,49 SIT/MW/leto
-----------------------------------------------------------------------------------
Nestanovanjski odjem
za dobavljene količine
– za obračun po toplotnem števcu                  5.123,70 SIT/MWh
– za obračun tople potrošne vode po vodomeru             342,00 SIT/m3
za priključno moč
– za obračun po toplotnem števcu in obračun po vodomeru  1.201.605,18 SIT/MW/leto
-----------------------------------------------------------------------------------
Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati cenik za posamezne tarifne skupine toplote (Uradni list RS, št. 33/00).
3. člen
Ta cenik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 8. septembra 2000.
Predsednik skupščine
Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o.
Janez Kranjc l. r.