Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3514. Sklep o statusu javnega dobra, stran 9367.

Na podlagi 53. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96) in 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odločba US, 39/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) je Občinski svet občine Prevalje na korespondenčni seji dne 21. 8. 2000 sprejel naslednji
S K L E P
Zemljišču parc. št. 237/13 - travnik 4 v izmeri 917 m2, pripisano pri seznamu S/II, k.o. Poljana, se odvzame status javnega dobra in se vpiše v nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o., kjer se vknjiži lastninska pravica za osebo z imenom: Občina Prevalje, Trg 2a, Prevalje - do celote.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 465-03/00-12/6
Prevalje, dne 21. avgusta 2000.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.