Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3511. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško, stran 9365.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 12. člena zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93 in 28/00) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 18. seji dne 20. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško
1. člen
V odloku o organiziranju Poklicne gasilske enote Krško (Uradni list RS, št. 24/91, 92/99 in 22/00) se 5. točka v prvem odstavku 7. člena spremeni tako, da glasi:
»5. daje soglasje k imenovanju in razrešitvi poveljnika – direktorja zavoda,«.
2. člen
V 10. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
»Poveljnika – direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1-028-12/91
Krško, dne 20. julija 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.