Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3509. Razpis nadomestnih volitev v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 3, stran 9362.

Na podlagi 32. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95 in 70/95)
r a z p i s u j e m
nadomestne volitve v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 3
1. Razpisujem volitve v Svet krajevne skupnosti Bertoki, volilna enota št. 3.
2. Volitve v Krajevno skupnost Bertoki bodo v nedeljo, 15. oktobra 2000.
3. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 16. avgust 2000.
4. Kandidatne liste je potrebno vložiti pri občinski volilni komisiji 25 dni pred dnem glasovanja do 19. ure.
5. Za izvedbo volitev skrbi občinska volilna komisija in volilna komisija krajevne skupnosti.
Št. 0068-1/00
Koper, dne 7. avgusta 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
mestne občine Koper
Mihael Svanjak l. r.