Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3507. Sklep o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi, stran 9357.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) ter 25. člena stauta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na predlog odbora stavbnih zemljišč Občine Cerkno na seji dne 13. 7. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi značaja dobrine v splošni rabi
1. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi nepremičnina v k.o. Labinje, parcela št. 587/3, pot v izmeri 160 m2.
2. člen
Nepremičnina iz prejšnjega člena tega sklepa postane z dnem njegove uveljavitve družbena lastnina v uporabi Občine Cerkno.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 466-04/99
Cerkno, dne 13. julija 2000.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.