Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3505. Odlok o spremembi območij naselij Sromlje in Blatno, stran 9356.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in odločbe US RS (Uradni list RS, št. 58/92) je Občinski svet občine Brežice na 16. seji dne 3. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi območij naselij Sromlje in Blatno
1. člen
S tem odlokom se spremenita območji Blatno in Sromlje v Občini Brežice.
2. člen
Območji naselij Blatno in Sromlje se spremenita tako, da se naselju Sromlje priključi novo nastali prostorski okoliš št. 221.
Naselje Sromlje sestavljajo naslednji prostorski okoliši: 138, 139 in 221.
3. člen
Območje naselja Blatno sestavlja prostorski okoliš 148.
4. člen
Meja območij naselij in prostorskih okolišev poteka po parcelnih mejah, ki so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra prostorskih enot v M 1:5000. Kartografski prikaz registra območij teritorialnih enot in evidence hišnih številk s prikazom spremenjenih območij naselij je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi RS OGU Sevnica, izpostava Brežice.
5. člen
Stroškov za izdelavo hišnih tablic ni.
6. člen
V roku 6 mesecev po uveljavitvi tega odloka, Geodetska uprava OGU Sevnica, izpostava Brežice izvede vse potrebne spremembe v registru prostorskih enot in evidenci hišnih številk.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 016-1/00
Brežice, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.