Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3504. Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Dobova, stran 9356.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in Uradni list RS, št. 8/90), 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) ter pravilnika o določanju imen naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in odločbe US RS (Uradni list RS, št. 58/92) je Občinski svet občine Brežice na 16. seji dne 3. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o imenovanju nove ulice na območju naselja Dobova
1. člen
Zaradi izgradnje objektov na območju Obrtne cone Dobova, se uvede nova ulica.
2. člen
Imenuje se nova ulica, in sicer: Obrtna ulica.
3. člen
Na območju nove ulice je določena začasna hišna številka – Ulica Bratov Gerjovičev 83, ki se preštevilči.
4. člen
Osnova ulice je prikazana na izseku iz kartografskega prikaza registra prostorskih enot – naselje Dobova, M 1 : 5000, ki je sestavni del tega odloka in se hrani na Geodetski upravi RS, OGU Sevnica, izpostava Brežice.
5. člen
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka, po uradni dolžnosti uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
6. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije, Območna geodetska uprava Sevnica, izpostava Brežice, mora izvesti predlagano spremembo v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka.
7. člen
Stroške za izdelavo hišne tablice nosi lastnik stavbe.
Stroške za zamenjavo dokumentov nosi lastnik stavbe.
8. člen
Območna geodetska uprava Sevnica, Izpostava Brežice, naroči tablico s hišno številko.
Lastnik oziroma uporabnik preoštevilčene stavbe, mora namestiti hišno tablico v roku 30 dni po prejemu obvestila o prevzemu hišne tablice, s strani Območne geodetske uprave Sevnica, izpostava Brežice.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 451-1/00
Brežice, dne 3. julija 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.