Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3494. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1999, stran 9334.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 18. seji dne 10. 7. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1999.
2. člen
Proračun Mestne občine Ljubljana je bil realiziran v višini 34.022,896.924 tolarjev.
Realizacija prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana je izkazana v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja in je prikazana v splošnem delu zaključnega računa proračuna.
Realizacija odhodkov in drugih izdatkov proračuna Mestne občine Ljubljana po uporabnikih je prikazana v posebnem delu zaključnega računa proračuna.
3. člen
Ta odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1999 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/00-4
Ljubljana, dne 10. julija 2000.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.