Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2000 z dne 23. 8. 2000

Kazalo

3491. Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1997 (RZ97), stran 9201.

Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Republike Slovenije za leto 1997 (RZ97)
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1997.
2. člen
Proračun Republike Slovenije je bil realiziran v naslednjih zneskih, v tisoč tolarjih:
------------------------------------------------------------------------
               Bilanaca prihodkov          Račun
                  in odhodkov       financiranja
------------------------------------------------------------------------
Prihodki              721.937.511        55.266.523
Odhodki               754.049.497        31.545.164
Primanjkljaj             32.111.986
Presežek                           23.721.359
Zmanjšanje sredstev na računih                 8.390.627
------------------------------------------------------------------------
Podrobnejši prikaz bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja in realizacije posebnega dela proračuna so sestavni deli tega zaključnega računa.
3. člen
Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 1997 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-01/98-52/1
Ljubljana, dne 29. marca 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.