Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2778. Sklep programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever, stran 7838.

Na podlagi 41., 42., 43., 44. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), navodila o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) Občinski svet občine Grosuplje na 19. nadaljevalni redni seji dne 13. 6. 2000 sprejel
S K L E P
programa opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever
1. člen
Potrdi se program opremljanja stavbnih zemljišč za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever, ki ga je izdelala Parcela, d.o.o., Ljubljana, v januarju 2000.
2. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka za zazidalni načrt Gospodarska cona Sever znaša na dan 1. 6. 2000, 9.218 SIT/m2 stavbnega zemljišča. Prispevna stopnja zavezanca za infrastrukturo, ki jo občina ne bo poverila v izvajanje je 90%.
3. člen
Cena za izračun komunalnega prispevka se mesečno revalorizira z indeksom cene na drobno.
4. člen
Za izdelavo komunalne infrastrukture znotraj zazidalnega načrta lahko občina pooblasti konzorcij investitorjev, posamezne investitorje oziroma ustrezne organizacije. Nadzor nad izvedbo projekta zagotovi občina.
V primeru, da komunalno opremljenost izvaja konzorcij investitorjev, posamezni investitorji oziroma ustrezne organizacije pa je potrebno plačati samo del komunalnega prispevka za primarne vode, in za vso infrastrukturo, ki je občina ne bo poverila v izvajanje.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema.
Št. 40305-231/99
Grosuplje, dne 13. junija 2000.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost