Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2776. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 1999, stran 7837.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98, 56/98 in 89/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Cankova na 15. redni seji dne 15. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Cankova.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov po zaključnem računu za leto 1999 znašajo:
– prihodki proračuna    170,392.208,45 SIT
– odhodki proračuna    130,758.729,76 SIT
– presežek proračuna    39,633.478,69 SIT
3. člen
Stalna proračunska rezerva se izloči na poseben račun, sredstva namenjena za tekočo proračunsko rezervo pa se praviloma vežejo pri poslovni banki.
4. člen
Pregled prihodkov in odhodkov proračuna Občine Cankova za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet občine Cankova in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0446 /2000-1
Cankova, dne 19. junija 2000.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost