Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2000 z dne 6. 7. 2000

Kazalo

2766. Sklep o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Irak, stran 7806.

Na podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99) ter v povezavi z drugim odstavkom 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o ukrepih za izvajanje resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov zoper Irak
1
Ta sklep določa način izvajanja resolucije Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 661 (1990).
2
Prepovedano je:
– na ozemlju Republike Slovenije razpolagati z denarnimi sredstvi ali drugim finančnim premoženjem iraške vlade in podjetij s sedežem v Iraku ali omogočiti uporabo teh sredstev ali finančnega premoženja;
– dajati posojila, garancije, poroštva in druge oblike jamstev, izdajati in potrjevati akreditive ali kako drugače omogočiti dostop do sredstev ali finančnega premoženja osebam iz prve alinee,
razen, če to dovoli Banka Slovenije na podlagi pisne prošnje rezidenta.
Dovoljenje iz prejšnjega odstavka te točke izda Banka Slovenije samo za zdravstvene in humanitarne namene in po predhodnem soglasju Komiteja Varnostnega sveta OZN za Irak.
3
Denarna sredstva in drugo finančno premoženje iz prve alinee druge točke tega sklepa so zlasti:
– gotovina;
– čeki, denarna nakazila in drugi plačilni instrumenti;
– depoziti pri finančnih institucijah, stanja na računih, dolgovi in obveznosti;
– vrednostni papirji, certifikati, obveznice, zadolžnice, pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih;
– obresti, dividende in drugi prihodki iz sredstev;
– pravice do pobota, jamstva za dobro izvedbo posla ter druge finančne zaveze, konosamenti, zaključnice in
– dokumenti o obstoju obresti.
4
Rezidenti, pri katerih se nahajajo denarna sredstva ali drugo finančno premoženje iraške vlade in podjetij s sedežem v Iraku, so dolžni v tridesetih dneh po uveljavitvi tega sklepa obvestiti Banko Slovenije o stanju teh sredstev ali premoženja na dan uveljavitve tega sklepa.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. junija 2000.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost