Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2000 z dne 29. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2000 z dne 29. 6. 2000

Kazalo

2652. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, stran 7522.

Na podlagi četrtega odstavka 80. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
1. člen
V pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok (Uradni list RS, št. 78/99), se v prvem in v drugem odstavku 2. člena beseda »treh« nadomesti z besedo »petih«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se število »8« nadomesti s številom »12«.
V drugem odstavku 3. člena se za besedami »prevoz skupine otrok« dodajo besede »razen prevoza na kratki razdalji v naselju«.
3. člen
V 4. členu se besede »v rednem mestnem, primestnem ali linijskem prometu« nadomestijo z besedami »v mednarodnem, medkrajevnem, primestnem in mestnem linijskem prometu, razen v primeru, ko gre za avtobusno linijo, ki v celoti ali na določeni relaciji služi prevozu otrok v šolo in iz šole«.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Določba prvega odstavka 3. člena, ki se nanaša na dovoljeno starost vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok, in določba drugega odstavka 3. člena se pričneta uporabljati 1. 9. 2001.
Določba prvega odstavka 3. člena, ki se nanaša na napravo, ki ob zaviranju prepreči blokiranje koles (ABS), nadzorno napravo za kontrolo dela voznika in gibanja vozila v cestnem prometu (tahograf) in servo ojačeno napravo za upravljanje (servo volan), se ne uporablja za vozila, registrirana v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo tega pravilnika.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0212-226-177/00
Ljubljana, dne 15. junija 2000.
dr. Peter Jambrek l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost