Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000

Kazalo

2552. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center "Na Golovcu", stran 7358.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) na seji dne 30. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijski center “Na Golovcu“
1. člen
Odlok o zazidalnem načrtu Rekreacijskega centra “Na Golovcu“ (Uradni vestnik, št. 30/68 in Uradni list RS, št. 57/98) se dopolni s projektom, ki ga je pod št. 412/2000 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88 in Uradni list RS, št. 18/91, 54/94) ter s srednjeročnim družbenim planom Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90, 14/98).
2. člen
Na koncu 2. člena odloka o zazidalnem načrtu Rekreacijskega centra “Na Golovcu“ (Uradni vestnik, št. 30/68) se doda nov odstavek, ki glasi:
“V delu poslovnega objekta je predvidena izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost – splošna in specialistična.“
3. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
4. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-113/98
Celje, dne 30. maja 2000.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost