Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2000 z dne 20. 6. 2000

Kazalo

2549. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999, stran 7357.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 89/99) in 16. člena statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 7. 6. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Braslovče za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa proračuna Občine Braslovče.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1999 z naslednjo vsebino:
– prihodki        315,117.448 SIT
– odhodki        259,116.228 SIT
3. člen
Nerazporejeni prihodki v višini 56,001.220 SIT se prenesejo med prihodke proračuna Občine Braslovče za leto 2000.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Braslovče za leto 1999 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 405-03/2000
Braslovče, dne 7. junija 2000.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.