Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2494. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas, stran 7101.

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 8. redni seji dne 21. 2. 2000 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra v k.o. Iška vas
I
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št. 1613/5 - pot, v izmeri 200 m2 pripisana pri vložku št. 3308 k.o. Iška vas.
II
Nepremičnina iz 1. točke tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra, zanjo se odpre nov zemljiškoknjižni vložek iste k.o. in vknjiži lastninska pravica na ime Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-01/00-01
Ig, dne 7. junija 2000.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost