Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2492. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1999, stran 7099.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Dornava (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dornava na 12. seji dne 22. 3. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dornava za leto 1999
1. člen
Občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Občine Dornava za leto 1999, katerega sestavni del je račun sredstev rezerv.
2. člen
Proračun Občine Dornava izkazuje:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki        238,418.674 SIT
– odhodki         273,522.193 SIT
b) Račun financiranja   4,300.000 SIT.
3. člen
Stanje sredstev na računih 9,741.040 SIT se prenese v proračun Občine Dornava za leto 2000.
4. člen
Stanje sredstev rezerv je 4,663.550 SIT in se prenese v rezerve proračuna za leto 2000.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb in izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občina Dornava
France Šegula, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost