Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2489. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka", stran 7098.

Na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), poslovnika o delu uprave in pravil kviz loterije »Olimpijska srečka«, je uprava družbe Športna loterija in igre na srečo d.d. dne 29. 5. 2000 sprejela
S P R E M E M B E D O D A T K A K P R A V I L O M
kviz loterije »Olimpijska srečka«
1. člen
V dodatku k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka«, ki jih je sprejela uprava družbe na seji dne 21. 4. 1999, spremembe dodatka dne 29. 1. 2000, se v 1. členu pri blagovnih dobitkih na koncu doda še ena vrsta, ki glasi:
14       TV 51 ekran GRUNDIG          553.000 SIT
2. člen
V 2. členu se druga, tretja in peta vrsta spremenijo tako, da glasijo:
»Zaključek prodaje 1. serije srečk je 30. 9. 2000.
Prvo zaključno žrebanje dvajsetih blagovnih dobitkov 1. serije je 30. 6. 2000, drugo zaključno žrebanje štirinajstih blagovnih dobitkov 1. serije je 10. 10. 2000.
Zadnji dan za izplačilo denarnih dobitkov 1. serije je 30. 11. 2000.«
3. člen
V 3. členu dodatka se besede »potuje na ogled Olimpijskih iger v Sydney« nadomestijo z besedami »prejme barvni televizor«.
4. člen
Te spremembe dodatka k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« pričnejo veljati, ko jih potrdi nadzorni organ. Določbe 3. člena teh sprememb se uporablja od 1. 7. 2000. Spremembe pravil prireditelj objavi v javnem glasilu.
Št. 170-1/00
Ljubljana, dne 12. junija 2000.
Janez Bukovnik l. r.
direktor družbe
Športna loterija in igre na srečo d.d. prireja klasično igro na srečo z imenom »Olimpijska srečka« na podlagi koncesije, ki ji jo je dodelila Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 473-01/98-15 (V) dne 29. 7. 1999.
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je dovolilo podaljšanje prodaje 1. serije srečk z dovoljenjem številka 471-212-18/99-8 z dne 6. 6. 2000, te spremembe dodatka k pravilom kviz loterije »Olimpijska srečka« pa potrdilo pod št. 471-212-18/99-8 dne 8. 6. 2000.

AAA Zlata odličnost