Uradni list

Številka 53
Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 53/2000 z dne 15. 6. 2000

Kazalo

2485. Sklep o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam, stran 7097.

Na podlagi 5. točke 25. člena, 30. člena in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o spremembi sklepa o kratkoročnih posojilih bankam
1
Dosedanji drugi odstavek 1. točke sklepa o kratkoročnih posojilih bankam (Uradni list RS, št. 67/94, 50/95 in 70/96) se črta.
2
Dosedanja 3. točka se črta in se nadomesti z novo 3. točko, ki se glasi:
“Koeficient se za posamezno banko izračuna kot razmerje med izračunanimi obveznimi rezervami banke in izračunanimi obveznimi rezervami vseh bank v preteklem obdobju izračuna obveznih rezerv. Izračun obveznih rezerv je določen s sklepom o obvezni rezervi bank in hranilnic.”
3
Dosedanja 4. točka se črta in se nadomesti z novo 4. točko, ki se glasi:
“Za zavarovanje obveznosti iz naslova kratkoročnega posojila zastavi banka blagajniške zapise Banke Slovenije v tujem denarju ali državne vrednostne papirje, ki dospevajo v enem letu, do dokončne poravnave vseh obveznosti iz tega posojila.”
4
Dosedanja 5. točka se črta in se nadomesti z novo 5. točko, ki se glasi:
“Guverner Banke Slovenije določi s sklepom vrednostne papirje, ki jih banka zastavi za črpano kratkoročno posojilo, višino okvirnega skupnega zneska posojila, način izračuna koeficientov in koeficiente, ki določajo deleže posameznih bank, obrestno mero, rok in način črpanja, način vračila in druge pogoje za črpanje kratkoročnega posojila. Vsaki banki pošlje Banka Slovenije njen koeficient in ponudbo o posredovanju s kratkoročnim posojilom.”
5
Ta sklep začne veljati z dnem 1. 7. 2000.
dr. France Arhar l. r.
Guverner
Predsednik Sveta Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost