Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2473. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec, stran 7000.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93, 44/97) ter 16., 24. in 36. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99) je župan Občine Žalec dne 1. 6. 2000 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjske soseske V. Žalec in soseske Frenga Žalec (v nadaljevanju besedila: spremembe in dopolnitve ZN), ki ga je izdelal RC-Planiranje Celje d.o.o., v aprilu 2000, pod št. projekta 383/99.
II
Osnutek akta iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev se začne naslednji dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije in traja 30 dni.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek sprememb in dopolnitev ZN podajo svoje pisne pripombe in predloge delovni ljudje in občani, podjetja ter druge organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v sejni dvorani Občine Žalec, dne 29. junija 2000 ob 19. uri javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve občine Žalec in MS Žalec.
V
Po preteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek sprememb in dopolnitev ZN v času javne razgrnitve, Občina Žalec pa poskrbi za pripravo predloga sprememb in dopolnitev ZN.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003/00005/1999 0002 03
Žalec, dne 1. junija 2000.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, univ. dipl. ekon. l. r.

AAA Zlata odličnost