Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2000 z dne 13. 6. 2000

Kazalo

2450. Zakon o dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C), stran 6948.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C)
Razglašam zakon o dopolnitvi zakona o vodah (ZV-C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 31. maja 2000.
Št. 001-22-94/00
Ljubljana, dne 8. junija 2000.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O VODAH (ZV-C)
1. člen
V zakonu o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81, 29/86 in Uradni list RS, št. 15/91-I) se drugi odstavek 60. člena na koncu dopolni z novim stavkom, ki se glasi:
“Območje vodnovarstvenega pasu za zaščito vodnih virov, ki ležijo na ozemlju večih občin oziroma katerih vpliv sega na območje večih občin, določi z odlokom Vlada Republike Slovenije.”
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 802-01/91-3/6
Ljubljana, dne 31. maja 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost