Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2443. Pravilnik o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih, stran 6914.

V skladu z 12. členom zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95 in 40/99), 4. in 11. členom pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 13. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o podaljšanju obratovalnega časa v gostinskih obratih
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji na podlagi katerih občinski oddelek, pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: občinski oddelek) izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanjem obratovalnem času.
Pristojni občinski oddelek mora pri izdaji soglasja upoštevati vsa merila in pogoje po tem pravilniku.
2. člen
Gostinski lokali, ki se nahajajo na področju Občine Ravne na Koroškem in so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih lahko obratujejo v rednem delovnem času med 6. in 22. uro.
V času turistične sezone od 1. 7. do 31. 8. pa lahko gostinski lokali obratujejo v rednem delovnem času med 6. in 23. uro.
3. člen
V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega pravilnika, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne med 5. in 6. uro zjutraj in med 22. in 01. uro naslednjega dne;
2. okrepčevalnice in dnevni bari med 5. in 6. uro zjutraj in od 22. do 24. ure;
3. diskoteke največ do 4. ure naslednjega dne;
4. nočni bari največ do 5. ure naslednjega dne;
5. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov (hoteli) do 24. ure;
6. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih, kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure;
7. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s prijavljenim programom prireditev.
Za gostinske obrate, ki se nahajajo izven stanovanjskih naselij pa obratovalni čas ni omejen.
Gostinec prijavi obratovalni čas na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99).
4. člen
Gostinec mora vlogi za podaljšan obratovalni čas priložiti:
1. soglasje lastnika objekta, kjer se lokal nahaja, kolikor gostinec ni lastnik lokala;
2. mnenje sveta krajevne, četrtne oziroma vaške skupnosti na katerem področju se gostinski obrat nahaja.
Veljavno je soglasje in mnenje, ki ni starejše od 45 dni pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
V primeru, da gostinec ne predloži soglasja oziroma da je mnenje negativno, občinski oddelek vlogo o podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti zavrne.
5. člen
Krajevna, četrtna oziroma vaška skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva merila in pogoje, in sicer:
1. Potrebe razvoja turizma v mestu:
a) oživitev mestnega jedra
b) vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve),
c) vključevanje gostinskih obratov, ki so dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom (gostinski obrati v kulturnih ustanovah, športnih objektih).
2. Potrebe specifičnih območij mesta:
a) neposredna bližina
– železniške in avtobusne postaje,
– kulturnih ustanov;
b) poslovno-trgovska središča.
3. Potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov.
4. Vrsta in lokacija gostinskega obrata:
a) gostinski obrati z žganimi in alkoholnimi pijačami brez ponudbe hrane,
b) gostinski obrati v bližini pokopališč, cerkva, bolnišnic, domov upokojencev, dijaških domov in šolskih ustanov.
5. Izpolnjevanje ureditvenih pogojev gostinskega obrata v smislu:
– navodil gostom v zvezi s parkiranjem avtomobilov,
– skrbi za primeren in za okolico nemoteč odhod gostov iz gostinskega obrata,
– skrbi za komunalne naprave v bližini gostinskega obrata.
6. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času iz 3. člena tega pravilnika se gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22. uro oziroma 23. uro v skladu z 2. členom tega pravilnika v primeru:
– utemeljenih pisnih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev, ki jih zbere KS, ČS oziroma VS in na podlagi zapisnikov ustreznih inšpekcijskih služb;
– da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat v gostinskem lokalu, o čemer je sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam.
V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu odvzeta možnost pridobitve tega soglasja tudi za šest mesecev vnaprej.
7. člen
Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojna tržna inšpekcija in policija.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 332-01-1/00-71
Ravne na Koroškem, dne 23. maja 2000.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti