Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2416. Pravilnik za izračun matematičnih rezervacij, stran 6883.

Na podlagi 22. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
za izračun matematičnih rezervacij
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejša pravila za izračun matematičnih rezervacij v zvezi z zavarovanji, ki jih krije prvi pokojninski sklad.
2. člen
Matematične rezervacije se prvič izračunajo za vsako posamezno zavarovalno polico dodatnega pokojninskega zavarovanja prvega pokojninskega sklada iz 32. člena zakona o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (ZPSPID; Uradni list RS, št. 50/99) (v nadaljevanju: polica), ko zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice do mesečne pokojninske rente v skladu s sklenjeno polico.
3. člen
(1) Matematične rezervacije prvega pokojninskega sklada se računajo po prospektivni aktuarski metodi in so odvisne od višine rente, ki izhaja iz posamezne police, od starosti imetnika zavarovalne police na dan izračuna matematične rezervacije, ustreznih tablic umrljivosti, diskontne stopnje in predvidenih stroškov poslovanja.
(2) Tablice umrljivosti za izračun matematičnih rezervacij določi uprava kapitalskega sklada invalidskega in pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: kapitalski sklad) s soglasjem nadzornega organa, pristojnega za nadzor nad zavarovalnicami.
(3) Diskontna stopnja iz prvega odstavka tega člena je enaka obrestni meri, ki se uporablja za izračun pokojninske rente.
4. člen
Višina matematičnih rezervacij se izračunava na zadnji dan v mesecu za vsako posamezno zavarovalno polico in kot vsota matematičnih rezervacij posameznih zavarovalnih polic, na podlagi katerih se izplačuje mesečna pokojninska renta.
5. člen
Če so matematične rezervacije prvega pokojninskega sklada za vse police skupaj ob zaključku vsakega trimesečja višje od njegovega kritnega sklada, kapitalski sklad oblikuje rezervacije iz naslova izplačevanja pokojninskih rent zavarovancem prvega pokojninskega sklada, ki so enake razliki matematičnih rezervacij prvega pokojninskega sklada in kritnega sklada prvega pokojninskega sklada.
6. člen
Kapitalski sklad mora nadzornemu organu, pristojnemu za nadzor nad zavarovalnicami, najkasneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta posredovati zahtevane podatke na obrazcih MR-PPS, MRs1-PPS in MRs-PPS, ki so sestavni del tega pravilnika. Obrazcem mora biti priloženo poročilo pooblaščenega aktuarja.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-24/2000
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance
Soglašam!
Anton Rop l. r.
Minister za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti