Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2411. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FRIZER (dualna organizacija), stran 6862.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu FRIZER (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja frizer – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98 in programu srednjega poklicnega izobraževanja frizer (si) – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija frizerstva
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz kemije ali biologije ali visokošolski strokovni oziroma univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva ali biokemije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kemije ali srednjo izobrazbo.
2. Estetika in umetnost
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, oblikovanja ali enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine.
3. Organizacija in ekonomika obratovalnic
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije, organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali managementa ali organizacije in managementa ali visoko poslovno šolo.
4. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike ali sociologije ali psihologije ali komunikologije.
5. Psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
6. Zdravstvena vzgoja
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni program iz zdravstvene nege ali enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali univerzitetni študijski program iz medicine.
7. Praktični pouk
7.1. Frizerstvo
Učitelj je lahko, kdor ima katerokoli srednjo strokovno izobrazbo s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v frizerstvu.
7.2. Lasničarstvo
Učitelj je lahko, kdor ima katerokoli srednjo strokovno izobrazbo s predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz frizerstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v lasničarstvu.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0103/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti