Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2410. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA, stran 6861.

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU PREDŠOLSKA VZGOJA
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem tečaju predšolska vzgoja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 1/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
S to odredbo se določajo tudi predmeti, pri katerih se za strokovne delavce zagotavljajo programi stalnega strokovnega spopolnjevanja.
Predmeti in programi iz prejšnjega odstavka so navedeni v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
Strokovni delavci se spopolnjujejo v skladu s pravilnikom o stalnem strokovnem spopolnjevanju.
4. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
5. člen
1. Otroška in mladinska književnost
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz slovenščine.
2. Športna vzgoja z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje
3. Glasba z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
4. Instrument
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kompozicije in glasbene teorije ali glasbene pedagogike ali instrumenta ali muzikologije.
5. Likovna kultura z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike, slikarstva, kiparstva, ali oblikovanja.
6. Ples z metodiko
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje ali univerzitetni študijski program iz pedagogike in ima predhodno končano srednjo baletno šolo ali umetniško gimnazijo, plesni modul.
7. Psihologija
Učitelj psihologije je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije.
8. Pedagogika
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski programe iz pedagogike.
9. Higiena z gospodinjstvom
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
10. Tečaji s področja športa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz športne vzgoje ali katerikoli univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program in ima vaditeljske tečaje: učitelj smučanja III ali učitelj plavanja ali vaditelj kotalkanja.
11. Hospitacije
Učitelj je lahko, kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje kateregakoli strokovno teoretičnega predmeta programa predšolska vzgoja ali je končal visokošolski študijski program iz predšolske vzgoje.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja predšolske vzgoje.
6. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0106/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport
PRILOGA: Predmeti pri katerih se zagotavljajo programi stalnega
strokovnega spopolnjevanja

-----------------------------------------------------------------
Predmet        Program         Kdo

ples z metodiko    program za učitelje   vsi učitelji plesa
           plesa z metodiko    z metodiko
-----------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti