Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2409. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK, stran 6860.

Na podlagi petega odstavka 92. in 93. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v POKLICNEM TEČAJU TURISTIČNI TEHNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v poklicnem tečaju turistični tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 45/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali organizacije in managementa ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
2. Gastrokultura
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
3. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali enopredmetni oziroma dvopredmetni univerzitetni študijski program iz geografije.
4. Tuj jezik III
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz tujega jezika.
5. Osnove knjigovodstva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
6. Gostoljubje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
7. Praktični pouk (strežba)
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske študijske programe iz gostinstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz gostinstva – strežbe.
5. člen
Seznami strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0132/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti