Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2406. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OSKRBNIK, stran 6858.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu OSKRBNIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja oskrbnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove ekonomike in prava
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije, prava, organizacije dela ali politologije ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole.
2. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni oziroma univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko, matematike – smeri računalništvo z matematiko ali uporabne matematike, organizacije dela – smer organizacijska informatika, ekonomije – informacijsko-upravljalska smer ali matematike in računalništva.
3. Kultura bivanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz biologije in gospodinjstva ali visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege.
4. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali biologije in gospodinjstva.
5. Poznavanje tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije ali tekstilstva (smer tekstilna tehnologija) ali visokošolski strokovni program iz tekstilne tehnike ali konfekcijske tehnike ali tekstilstva.
6. Praktični pouk
6.1. Priprava in serviranje jedi
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz gostinstva ali gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva ali gospodinjstva – priprave in serviranja jedi.
6.2. Oblikovanje tekstilij
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske študijske programe iz tekstilne tehnologije I ali gospodinjstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva oziroma gospodinjstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz tekstilstva ali gospodinjskih storitev.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja oblikovanja tekstilij ali gospodinjstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gospodinjske storitve (IV/37), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa gospodinjske storitve (IV/37), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0111/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti