Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2405. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu STAVBNI STEKLAR (dualna organizacija), stran 6857.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu STAVBNI STEKLAR (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja stavbni steklar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski programa iz matematike – smeri računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemije (enodpredmetni ali dvopredmetni) ali kemijskega inženirstva in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Umetnost z risanjem
Učitelj umetnosti z risanjem je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine ali univerzitetni študijski program iz likovne pedagogike ali oblikovanja.
3. Tehnično risanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva.
4. Tehnologija stekla in materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva ali kemije (enopredmetni ali dvopredmetni).
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva ali kemije.
5. Tehnologija poklica
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski ali univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz kemijskega inženirstva.
6. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje iz proizvodnje stekla in steklenih izdelkov.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0094/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti