Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2402. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v PROGRAMU TEHNIK OPTIK, stran 6854.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v PROGRAMU TEHNIK OPTIK
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovnoteoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednje tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja – TEHNIK OPTIK.
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija materialov
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz kemije ali visokošolski strokovni oziroma univerzitetni študijski program iz kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva.
2. Osnove tehnike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali kemijske tehnologije ali univerzitetni študijski program kemijskega inženirstva.
3. Optika z meritvami
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike ali visokošolski strokovni študijski program iz fizikalne merilne tehnike.
4. Optični instrumenti
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz fizike, visokošolski strokovni študijski program iz fizikalne merilne tehnike, strojništva ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
5. Osnove poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali podjetništva ali visoko poslovno šolo ali organizacije in managementa ali upravljanja in poslovanja ali managementa.
6. Očalna optika
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni program iz fizikalne merilne tehnike ali strojništva ali univerzitetni študijski program iz fizike ali strojništva.
7. Anatomija in fiziologija očesa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali enopredmetni oziroma dvopredmetni univerzitetni študijski program iz biologije.
8. Osnove elektronike
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz elektrotehnike.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor si je pridobil naziv strokovne izobrazbe tehnik optik/tehnica optičarka ali mojster/mojstrica očesne optike. Če učiteljev z navedeno izobrazbo ni, lahko uči, kdor si je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz steklarstva in ima predhodno poklicno izobrazbo iz optike (strojništvo – finomehanik z izbirnimi vsebinami iz optike ali steklar – optik).
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v optični delavnici.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Učitelji, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, steklar IV/11 (poklic: optik) ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991 ali 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi te odredbe.
7. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovnoteoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe se prenehajo uporabljati določila o kadrovskih pogojih za izvedbo programa steklar IV/11 (poklic: optik), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991.
9. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0093/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti