Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2397. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOKLEPAR (dualna organizacija), stran 6851.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu AVTOKLEPAR (dualna organizacija)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja avtoklepar – dualna organizacija, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 49/97).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Osnove strojništva
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
2. Tehnika motornih vozil
Za 1. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva ali elektrotehnike.
Za 2. in 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
3. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
4. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz strojništva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz strojništva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz strojništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v poklicu avtoklepar/avtokleparka.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0102/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti