Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2000 z dne 9. 6. 2000

Kazalo

2396. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER, stran 6850.

Minister za šolstvo in šport izdaja na podlagi petega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96)
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu ŽIVILSKI TEHNIK OPERATER
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka veščin in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v izobraževalnem programu srednje poklicno-tehniškega izobraževanja živilski tehnik operater, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo (Uradni list RS, št. 69/98).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je predmet naveden.
4. člen
1. Tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
2. Mikrobiologija s higienskim minimumom
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije, mikrobiologije, veterinarstva ali medicine.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali medicine.
4. Analiza živil
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali enopredmetne univerzitetne študijske programe iz kemije ali kemijske tehnologije ali kemijskega inženirstva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali kemije.
5. Regulacija in krmiljenje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz strojništva.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ali strojništva ali kemije.
6. Socialna psihologija
Učitelj je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz sociologije ali univerzitetni študijski program iz psihologije.
7. Podjetništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela.
8. Praktični pouk
Učitelj praktičnega pouka je lahko, kdor ima univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali kemijske tehnologije ali visokošolske strokovne programe iz kemijske tehnologije.
Učitelj praktičnega pouka je lahko tudi, kdor ima višješolski študijski program iz kemijske tehnologije ali je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva po zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja živilstva.
5. člen
Seznam strokovnih naslovov pridobljenih po študijskih programih, navedenih v 4. členu odredbe (Uradni list RS, št. 22/99, 33/99 in 57/99).
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0108/2000
Ljubljana, dne 29. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti