Uradni list

Številka 50
Uradni list RS, št. 50/2000 z dne 8. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 50/2000 z dne 8. 6. 2000

Kazalo

2384. Sklep o povračilu potnih stroškov, stran 6807.

Na podlagi 108. in 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99) je Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na seji dne 31. 5. 2000 sprejela
S K L E P
o povračilu potnih stroškov
I
Zavarovanci imajo pravico do uveljavljanja povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanje pravic:
– kadar jih zavod napoti ali pokliče v drug kraj zaradi opravljanja zdravstvenih preiskav in podaje mnenja izvedencev in je kraj, kamor so napoteni, oddaljen najmanj 15 km,
– kadar jih zavod napoti v drug kraj zaradi poklicne rehabilitacije.
Kadar je glede na zdravstveno stanje zavarovanca potreben prevoz z reševalnim avtomobilom, plača zavod prevozne stroške, ne glede na oddaljenost. O potrebi prevoza z reševalnim avtomobilom odloča zavod, ki je zavarovanca napotil v drug kraj.
Pravico do povračila stroškov imajo tudi osebe, ki so določene za spremljevalce zavarovancev v primerih iz prvega odstavka te točke.
II
Povračilo potnih stroškov obsega:
– povračilo prevoznih stroškov,
– povračilo stroškov prehrane in namestitve v času potovanja in bivanja v drugem kraju.
Zavarovanci imajo pravico do povračila prevoznih stroškov za redna prevozna sredstva javnega prometa. Če ni javnega prevoznega sredstva, niti ni možen prevoz z reševalnim avtomobilom, se zavarovancu izplača kilometrina v enaki višini, kot je določena za delavce zavoda.
III
Povračilo stroškov prehrane in namestitve v času potovanja in bivanja v drugem kraju (dnevnica) v primeru, ko imajo zavarovanci pravico do takšnega povračila v zvezi z uveljavljanjem oziroma uživanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, znaša:
– polovico dnevnice v višini, ki je določena za delavce po splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo za službena potovanja v državi za čas od 8. do 12. ure, če odsotnost upravičenca znaša od 8. do 10. ur,
– dve tretjini dnevnice v višini, ki je določena za delavce zavoda za službena potovanja v državi za čas nad 12 ur, če je odsotnost upravičenca daljša od 10 ur.
V primerih iz druge alinee prvega odstavka te točke, se upravičencu povrnejo tudi stroški nočitve v drugem kraju v enaki višini, kot je določena za nočitve delavcev zavoda med službenim potovanjem.
IV
Zavarovancu se potni stroški povrnejo na podlagi zahtevka, ki ga vloži pri pristojni območni enoti zavoda, ob predložitvi ustreznih dokazil (vozovnice, račun za prehrano in namestitev).
Povračilo potnih stroškov za zavarovanca napotenega na pregled na Invalidsko komisijo II. stopnje v Ljubljani, zavarovanec uveljavlja pri pristojni območni enoti zavoda. Če zavarovanec sam zahteva osebni pregled na Invalidski komisiji II. stopnje v Ljubljani, ni upravičen do povrnitve potnih stroškov.
V
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o povračilu in višini potnih in selitvenih stroškov za zavarovance in delovne invalide (Uradni list RS, št. 59/92).
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/2000
Ljubljana, dne 31. maja 2000.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Milan Utroša l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti