Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2000 z dne 2. 6. 2000

Kazalo

2319. Odredba o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo, stran 6592.

Na podlagi 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list Republike Slovenije, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
O D R E D B O
o smeri strokovne izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo
1. člen
Na podlagi posebnega dela programa za pridobitev višje strokovne izobrazbe Kmetijstvo (VIŠ), 14. januarja 2000 ga je določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, se predpiše določena smer izobrazbe, ki jo morajo imeti predavatelji višjih šol in drugi strokovni delavci.
2. člen
1. strokovna terminologija v tujem jeziku
Predavatelj predmeta strokovna terminologija v tujem jeziku je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz ustreznega tujega jezika.
2. poslovno sporazumevanje in vodenje
Predavatelj predmeta poslovno sporazumevanje in vodenje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz psihologije, sociologije, pedagogike, komunikologije, ekonomije ali organizacije dela oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali organizacije dela.
3. ekonomika in menedžment podjetij
Predavatelj predmeta ekonomika in menedžment podjetij je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije, kmetijstva ali organizacije dela.
4. računalništvo in informatika
Predavatelj predmeta računalništvo in informatika je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, ekonomije ali organizacije dela.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz računalništva in informatike, matematike, ekonomije ali organizacije dela.
5. ekologija in urejanje podeželja
Predavatelj predmeta ekologija in urejanje podeželja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, gozdarstva ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva.
Laborant pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva.
6. organizacija in poslovanje v kmetijstvu
Predavatelj predmeta organizacija in poslovanje v kmetijstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, ekonomije ali organizacije dela.
7. podjetništvo in trženje v kmetijstvu
Predavatelj predmeta podjetništvo in trženje v kmetijstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali kmetijstva.
8. zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti
Predavatelj predmeta zakonodaja v kmetijstvu in zagotavljanje kakovosti je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz prava ali kmetijstva.
9. ekološko kmetovanje
Predavatelj predmeta ekološko kmetovanje je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
10. gospodarjenje v živinoreji
Predavatelj predmeta gospodarjenje v živinoreji je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz zootehnike.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer zootehnika.
11. gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu
Predavatelj predmeta gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agronomije – smer poljedelstvo-vrtnarstvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija.
12. gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu
Predavatelj predmeta gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agronomije – smer sadjarstvo-vinogradništvo.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz agronomije in hortikulture ali agronomije – smer sadjarstvo-vinogradništvo.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva – smer agronomija.
13. kmetovanje v manj primernih pridelovalnih razmerah
Predavatelj predmeta kmetovanje v manj primernih pridelovalnih razmerah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
14. celostni razvoj podeželja
Predavatelj predmeta celostni razvoj podeželja je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, geografije, arhitekture ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, geografije, arhitekture ali krajinske arhitekture oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali gozdarstva.
15. dopolnilne dejavnosti
Predavatelj predmeta dopolnilne dejavnosti je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, živilske tehnologije, gospodinjstva, etnologije ali gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, hotelirstva in turizma ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, živilske tehnologije, gospodinjstva, etnologije ali gozdarstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva, hotelirstva in turizma ali gozdarstva.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva, gozdarstva, gospodinjstva ali gostinstva in turizma.
16. gospodarsko poslovanje kmetijskih obratov
Predavatelj predmeta gospodarsko poslovanje kmetijskih obratov je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
17. oblike interesnega povezovanja v kmetijstvu
Predavatelj predmeta oblike interesnega povezovanja v kmetijstvu je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
Inštruktor pri vajah je lahko tudi, kdor je končal študijski program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali ekonomije.
18. praktično izobraževanje
Predavatelj – organizator praktičnega izobraževanja – je lahko, kdor je končal študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz kmetijstva, živilske tehnologije ali gospodinjstva oziroma visoke strokovne izobrazbe iz kmetijstva.
3. člen
Ne glede na določbe te odredbe je ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti z ustreznega področja.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0090/2000
Ljubljana, dne 23. maja 2000.
dr. Pavel Zgaga l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti