Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2126. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas, stran 6335.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Za območje obravnave velja odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas (Uradni list SRS, št. 2/94).
II. FUNKCIJA OBMOČJA IN VRSTA POSEGOV V PROSTOR
2. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen navedenega odloka tako, da se k točki 1.2 doda stavek:
Za dele parcel številka 501/3 in 501/22 k.o. Žiče se ureja pod pogoji, kot so predvideni v 8. členu za območja 3.1 do 3.5.
3. člen
Deli navedenih parcel se lahko namenijo za stanovanjsko gradnjo le v velikosti do 10 arov.
III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev izvedbenega načrta je bil razgrnjen na javni vpogled s sklepom župana Občine Slovenske Konjice.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-3/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti