Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2125. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic, stran 6335.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 44/97) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu osrednjega dela Slovenskih Konjic
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Predmet spremembe in dopolnitve odloka o ZN osrednjega dela Slovenskih Konjic (Uradni list SRS, št. 2/87) je prizidek k mestni knjižnici, projekt. št. 411/00 Razvojni center Planiranje, d.o.o., Celje.
2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se na koncu doda alinea:
– predmet obravnave je parcela št. 194/9 k.o. Slovenske Konjice.
3. člen
Funkcija območja s pogoji izrabe in kvalitete graditve
Dopolni se 4. člen odloka tako, da se na koncu 4. člena doda alinea:
– v okviru centralnih dejavnosti je predviden prizidek za potrebe mestne knjižnice in obstoječega kulturnega doma. V pritličju objekta bo likovni salon in bistro.
4. člen
Urbanistično oblikovanje območja in arhitektonsko oblikovanje objektov
Dopolni se 5. člen odloka tako, da se na koncu doda alinea:
– vrzel na južni strani objekta (kulturni dom) je predvideno dozidati,
– arhitektura objekta mora biti usklajena z arhitekturo obstoječega objekta.
5. člen
Oblikovanje objektov
Dopolni se 7. člen odloka tako, da se doda alinea:
– predvideni prizidek k objektu kulturnega doma bo imel tlorisne dimenzije v okviru možnosti, ca. 17 metrov krat 12 metrov, višina objekta bo ca. 8,20 metra, višina venca prizidka bo usklajena z višino venca obstoječega objekta, streha polkrožna, kritina baker, na strehi bodo strešna okna. Prizidek bo ca 1,40 cm izmaknjen iz linije fasade.
Vhod v objekt bo z vmesne ulice med hotelom in kulturnim domom.
6. člen
Pogoji za komunalno urejanje
Dopolni se 9. člen odloka tako, da se doda alinea:
– prizidek bo priključen na obstoječe energetske in komunalne priključke v objektu.
7. člen
Spremembe in dopolnitve ZN so stalno v vpogled vsem zainteresiranim pri Občini Slovenske Konjice.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja urbanistična inšpekcija.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti