Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice, stran 6334.

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 16. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se spremeni ni dopolni odlok o ustanovitvi Zavoda za šport Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 44/92).
2. člen
Črta se besedilo 4. člena, ki se po novem glasi:
»Dejavnosti zavoda so:
DE 22.240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov
H 55.403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih
I 60.230 Drug kopenski potniški promet
K 74.120 Računovodsko, davčno svetovanje
K 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K 74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
O 92.340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
O 92.610 Obratovanje športnih objektov
O 92.623 Druge športne dejavnosti
O 92.720 Druge dejavnosti za sprostitev
O 93.030 Druge storitve za nego telesa.«
V okviru teh dejavnosti zavod opravlja naslednje naloge:
– spremljanje in analiziranje nalog v športu ter izvajanje letnih programov,
– organiziranje in posredovanje športnih in drugih javnih prireditev,
– dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje stanja v športu,
– priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje,
– opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog za potrebe športnih objektov v občini in republiki,
– sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok in mladine,
– dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
– sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
– načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v športu,
– vzdrževanje, obnova, izgradnja in upravljanje javnih športnih objektov,
– oddajanje prostorov v najem,
– zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v športu,
– organizacija in izvajanje ekonomsko, organizacijskih, gostinskih in prevoznih storitev.
Zavod za šport lahko s soglasjem ustanovitelja opravlja tudi druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost.
3. člen
V peti alinei 7. člena se beseda »skupščine« nadomesti z besedama »občinskega sveta«.
4. člen
Črta se 10. člen in temu posledično se preštevilčijo nadaljnji členi.
5. člen
Črta se 19. člen.
6. člen
Črta se besedilo prve alinee tretjega odstavka 16. člena, ki se po novem glasi: »obravnava in sklepa o letnem poslovnem poročilu zavoda«.
Črta se četrta alinea tretjega odstavka navedenega člena.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 621-1/92-1
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti