Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1999, stran 6333.

Na podlagi 96., 98. in 99. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 106. člena statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet občine Slovenske Konjice na 15. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 1999.
2. člen
I. Bilanca prihodkov in odhodkov za leto 1999 izkazuje:
Prihodki                  1.103,196.391,73 SIT
Odhodki                   1.029,664.658,61 SIT
Presežek prihodkov               73,531.733,12 SIT
II. Račun finančnih terjatev in naložb za leto 1999 izkazuje:
Prejeta vračila danih posojil
  in prodaja kapitalskih deležev        176.433,30 SIT
Dana posojila
  in povečanje kapitalskih deležev      2,882.000,00 SIT
Prejeta minus dana posojila
  in spremembe kapitalskih deležev      –2,705.566,70 SIT
III. Račun financiranja za leto 1999 izkazuje:
Zadolževanje                      0,00 SIT
Odplačila dolga                75,897.839,85 SIT
Neto zadolževanje               –75,898.839,85 SIT
Zmanjšanje sredstev na računih za leto 1999
znaša 5,071.673, 43 SIT.
3. člen
Rezervni sklad za leto 1999 izkazuje:
Prihodki        9,803.401,00 SIT
Odhodki        1,600.000,00 SIT
Presežek prihodkov   8,203.401,00 SIT
Presežek prihodkov rezervnega sklada v višini 8,203.401 SIT se prenese v naslednje leto.
4. člen
Bilance prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 1999 izkazujejo:
Prihodki       122,574.991,80 SIT
Odhodki        116,583.794,07 SIT
Presežek prihodkov   5,991.197,73 SIT
Povečanje sredstev na računih krajevnih skupnosti za leto 1999 znaša 5,991.197,73 SIT.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-5/00
Slovenske Konjice, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Slovenske Konjice
Janez Jazbec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti