Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2119. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za naselja, stran 6331.

Na podlagi 44. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/91, 29/95 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99) je Občinski svet občine Zreče na seji dne 8. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za naselja
(Uradni list SRS, št. 22/89)
1. člen
Dopolni se 1. člen odloka tako, da se na koncu člena doda alinea:
– sprejmejo se spremembe in dopolnitve PUP 13 – enodružinske stanovanjske hiše, ki jih je izdelal Razvojni center Planiranje Celje, d.o.o. pod številko projekta 388/99 v februarju 2000.
2. člen
Dopolni se 3. člen odloka tako, da se za 21. točko doda alinea:
– predmet obravnave so parcele št. 925/9, 843/13, 843/14 vse k.o. Zreče.
3. člen
Dopolni se 7. člen odloka tako, da se za 13. številko doda:
– obravnavane parcele se skladno s planom namenijo izgradnji enodružinskih stanovanjskih hiš.
4. člen
Dopolni se IV. poglavje: Pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje tako, da se doda za 21. členom nov 21.a člen:
– s tem PUP so definirani odmiki in območja gradbene linije objektov. Objekt je v območju gradbene linije možno premikati (zamikati) po parceli. Definiran je max. Tlorisni gabarit 10 x 16 metrov ali 14 x 14 metrov, višina objekta je pritličje in izkoriščeno podstrešje, naklon strešine 32-40%, garaža za dva vozila je v ločenem objektu, ki se lahko stikuje s stanovanjskim objektom, lahko pa je prostostoječa na lokaciji med uvozom in objektom. Na parceli št. 925/9 in 843/14, ki sta največji, je možno postaviti dvoje objektov z opredeljenim gabaritom.
Definiran je max. tlorisni gabarit objekta 10 x 16 metrov ali 14 x 14 metrov. Višina objekta je ena etaža in izzidano podstrešje (mansarda, kolenčni zid do 0,80 metra).
Streha, določena je smer slemena, simetrična dvokapnica, naklon strešine 32-40%, kritina opečna ali opeki podoben material po teksturi.
Barva fasade bela ali barvna v pastelnem odtenku.
5. člen
Dopolni se V. poglavje:
Pogoji za prometno urejanje območij tako, da se na koncu 43. člena doda 43.a člen:
Dovozi in dostopi na obravnavane parcele so možni z obstoječih cest št. parcel 1329/2 in 843/9.
6. člen
Dopolni se VI. poglavje:
Pogoji za komunalno urejanje tako, da se za 46. členom doda 46.a člen:
Priključki na komunalno, energetsko in teleprenosno omrežje so možni na obstoječa omrežja skladno s pogoji upravljavcev.
7. člen
Prostorski ureditveni pogoji so na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojnem občinskem organu.
8. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka izvaja pristojna urbanistična inšpekcija.
9. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-04/99-2
Zreče, dne 8. maja 2000.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti