Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2000 z dne 27. 5. 2000

Kazalo

2102. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani, stran 6314.

Na podlagi 8. in 16. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 43/95 in 27/96) ter skladno z 21. členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/94 s spremembami in dopolnitvami) določb zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 11. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
V odloku o pokopališkem redu na območju Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 10/97) se v 3. členu doda četrta alinea, ki glasi:
“– Vinje.”
2. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni in glasi:
“Upravljalec pokopališč na območju občine je Občina Dol pri Ljubljani.”
V drugem odstavku se besedilo svet krajevne skupnosti nadomesti z besedilom:
“Občinski urad.“
3. člen
V 7. členu se prvi odstavek spremeni tako, da glasi:
“Pokojniki iz vasi Klopce, Vrh, Zagorica in Križevska vas lahko do pogrebnih slovesnosti leži doma, ker pokopališče Križevska vas nima mrliške vežice. Na območjih, ki imajo mrliške vežice je obvezna uporaba mrliške vežice.”
4. člen
V 21. členu se prva alinea spremeni tako, da glasi:
“Ceno standardnega groba in cene drugih pokopaliških storitev določi občinski svet.”
5. člen
V 22. členu se v prvem odstavku besedi:
“Krajevne skupnosti...” nadomestijo z besedilom “finančna služba Občine Dol pri Ljubljani“.
6. člen
35. člen se spremeni tako, da glasi:
“Ceno za najem grobov in drugih pokopaliških storitev določi občinski svet s sklepom za vsako tekoče leto najkasneje do konca prvega trimesečja tekočega leta.”
7. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-2/00
Dol pri Ljubljani, dne 20. aprila 2000.
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Anton Jemec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti